• Seurakunta

  Arvot

    Seurakuntamme arvot perustuvat Jumalan Sanaan, Raamattuun.Seurakuntamme tärkein arvo on Usko Jeesukseen, joka toimii sydämemme avaimena kotiin, Jeesuksen luo.      

 • Seurakunta

  Missio

    Seurakuntamme missiona eli perustehtävänä on Jeesuksesta kertominen ja opetuslapseuttaminen.        

 • Seurakunta

  Johtosääntö

  KURIKAN KOTISEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1§ JOHTOSÄÄNTÖ Johtosääntö on alempi säädös kuin Kurikan Kotiseurakunnan yhdyskuntajärjestys, joten ristiriitatilanteessa toimitaan yhdyskuntajärjestyksen määrittämällä tavalla. Kurikan Kotiseurakunnan jäseneksi voidaan ottaa myös siirtotodistuksen kautta. Henkilö, joka haluaa siirtyä Kurikan Kotiseurakunnan jäseneksi, ottaa yhteyttä Kurikan Kotiseurakunnan vanhimmistoon/pastoriin tai…

 • Seurakunta

  Yhdyskuntajärjestys

  KURIKAN KOTISEURAKUNTA KURIKKA HEMFÖRSAMLING THE HOME CONGREGATION OF KURIKKA ____________________________________________________________________ YHDYSKUNTAJÄRJESTYS Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 24 .05.2019 1§  Nimi ja kotipaikka Yhdyskunnan nimi on Kurikan Kotiseurakunta ja sen kotipaikka on Kurikka. 2§  Tarkoitus ja toimintamuodot Kurikan Kotiseurakunta on itsenäinen uskonnollinen…

 • Seurakunta

  Uskon pääkohdat

  Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat (Hyväksytty seurakuntien ns. talvipäivillä Seinäjoella 19.01.2001) Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat on pyritty laatimaan mahdollisimman suppeaksi opetuksen pääkohtien esittelyksi. Tunnustuksen sisältö nousee suoraan Raamatusta, mutta suoria viittauksia raamatunkohtiin ei tekstin suppeuden tähden ole otettu mukaan. Helluntaiseurakunnissa voidaan yhtyä myös…

 • Seurakunta

  Uskontunnustus

  Helluntaiseurakuntien uskontunnustus Uskontunnustus on hyväksytty käyttöön Seinäjoen Talvipäivillä 19.1.2001. Raamattu Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta. Jumala On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja…