Seurakunta

Kurikan helluntaiseurakunnan historia

Kurikan Helluntaiseurakunta on perustettu 9.9.1955.  Seurakunnan perustamiskokouksessa oli kolmetoista (13) henkilöä paikalla ja se pidettiin Juho ja Rauha Koivaaran talossa. Vapaitten herätysliikkeiden kokouksia oli pidetty Kurikassa jo 1920-30 luvulta alkaen.

Seurakunnan alkuaikoina kokoonnuttiin yhteen seurakuntalaisten kodeissa. Jäsenmäärän kasvaessa, alettiin tilaisuuksia järjestää kerhohuoneissa ja muissa suuremmista tiloissa. Ajan myötä nähtiin hyväksi saada kiinteät toimitilat.  ja niin vuonna 1974 vuokrattiin Kurikantie 8:ta huoneisto jossa toimintaa ylläpidettiin vuoteen 1981 jonka jälkeen siirryttiin viereiselle tontille, Kurikantie 6:n kellaritiloihin. Seurakunnan edelleen kasvaessa, toiminta monipuolistui, niin terve suuremmista toimitiloista lisääntyi, ja 1.11 1988 siirtyikin Kurikan meijerin kiinteistö (os.  Kirkkoahde 6) seurakunnan omistukseen. Talkoilla tehtiin suuret muutostyöt, joiden pää suunnitelista vastasi Veikko Köyttä Ilmajoelta, vihkiäisiä saatiin viettää 21.4.1991.

Kurikan Helluntaiseurakunnassa on alusta alkaen palanut into lähetystyöhön.

Matt.16:15 Hän sanoi heille: “Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ensimmäinen lähetti oli Alli Koivula jota kannatettiin yhdessä Kauhajoen helluntaiseurakunnan kanssa, Etelä-Afrikkaan. Myöhemmin ovat seurakunnan lähetteinä olleet Juhani Ja Marja Kuusela Taiwanilla, Inkeri Milligan (os. Salo) Egyptissä.  Neuvostoliiton romahdettua avustettiin Raimo ja Tuula Palolaa heidän tehdessään työtä Venäjän-Karjallassa Suojärvellä.  Fransa ja Marketta Grönstrand  ovat olleet lähetystyössä Espaniassa  1992-1998 ollen siellä  usean lyhyen jakson. Seurakunnalla on ollut myös ystäväseurakunta Valko-venäjällä joita on tuettu ja tehty joitakin vierailuja sinne. Tällä hetkellä olemme yhteisvastuullisesti tukemassa Tauno ja Marja Toukolaa jotka ovat työssä Maltalla. Tämän lisäksi olemme kannattaneet Tarvo ja Aili Vallinevaa Thaimaan Phuketin kotikirkon palveluksessa työjakasoilla 10/2011 – 04/2012 , 11/2012 – 04/2013 ja 10/2013 – 04/2014.

Raamattua Jumalan sana on ylin auktoriteetti ja ohjekirja seurakunnalle kautta vuosikymmenien, ja sen mukaisesti halutaan edelleenkin toimia evankeliumin ilo sanomaa levittää. Seurakuntaa pyritään johtamaan kollektiivisesti (yhteisvastuullisesti) niin että teokraattinen valta (Jumalan valta) toteutuu.

Seurakuntaa johtaa seurakunnan vanhimmat (kaitsijat) yhdessä pastorin kanssa, Raamatun ollessa ylin auktoriteetti. 1.Piet.5:2 -4. Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta.  Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

Seurakunnan ensimmäinen saarnaaja on ollut Aarne Kiviharju joka palveli tehtävässä kaksi eri jaksoa. 1974-1987 välisenä aikana.  Mauri Latvala toimi osa-aikaisena noin kolmen vuoden jakson.  Heino Viitanen palveli seurakuntaa kaksi eri työjaksoa( 1987-2005) 

Japanissa lähetystyössä ollut Usko Blommendahl toimi seurakunnan pastorina muutaman vuoden 1990 luvulla. Tarvo Vallineva toimi seurakuntamme pastorina välillä 08/2005 – 10/2012. Tällä hetkellä seurakunnan Pastorina toimii Markus Kevänranta, joka on ollut tehtävässä marraskuusta 2012 alkaen.

Eri työmuotojen vastuu henkilöt koostuvat seurakuntalaisista, jotka kokevat siihen sisäistä kutsua. Moninaisen toiminnan on mahdollistanut vain se sydämen halu ja palo, jonka Pyhä Henki on saanut aikaan ja sen myötä ovat vapaaehtoisesti tehneet. Työ Herrassa ei ole ollut turhaa.

Seurakunnan jäsenten määrä pienten alkujen päivistä kolmetoista(13) kehittynyt välillä voimakkaammin ja taas välillä hiljaisemmin, tällä hetkellä (12/2013) seurakuntaan kuuluu sata kolmekymmentäyhdeksän (139) jäsentä, jotka ovat jokainen henkilökohtaisen uskonratkaisun jälkeen, kasteen saatuaan liittyneet seurakunnan jäseneksi.

Seurakunnan pääperiaate määritellään Kurikan helluntaiseurakuntayhdistyksen säännöissä, (yhdistys hallinnoi seurakunnan omaisuutta ja taloutta.) Yhdistyksen tarkoitus on olla raamatullista totuutta rakastavien henkilöiden yhdistävänä elimenä ja toimia raamatullisella pohjalla Jumalan valtakunnan työn hyväksi kotimaassa ja sen rajojen ulkopuolella. Yhdistys ei peri jäseniltään jäsenmaksuja ja pidättyy tyystin kaikenlaisesta poliittisesta toiminnasta…. Yhdistyksen kokous ottaa jäseniksi henkilöitä, joiden tunnustus ja elämä vastaavat yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jer.27: 7. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. 

Kurikan Kotiseurakunnan perustamiskokous pidettiin 18.11.2018.