Toiminta

Evankeliointi

Todistaminen on jokaisen tehtävä
Haluamme rohkaista jokaista seurakuntalaista kertomaan Jeesuksesta toisille! 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16) .